Kotva
Nepřehlédněte
Maturita Jaro 2020
13.5.2020

Maturita Jaro 2020 - termíny zkoušek.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020
31.12.2019
Mapa webu
A
A
A

Zápisky z cest 2 - Španělsko

Pondělí 30.10

......pokračování

v 6:40 budíček, výborná snidaně, v 7:50 odjezd do IES David Buján. Sláva sešli jsme se všichni, někteří mírné kruhy pod očima, ale spokojení se vším. Ve školní knihovně vyzdobené v duchu hlavního svátku Samhaimu, který má v Galicii dlouhou tradici, proběhly první prezentace obou škol.


Následovala návštěva radnice a poté prohlídka Cambre - po stopách Keltů. Na vyvýšenině, kde na povrchu nebylo nic jen spadané listí, žaludy a kaštany, se údajně pod zeminou skrývá původní keltské osídlení naše oppidum, jejich Castro. S velkým jásotem a nadšením jsme mezi námi uvítali i posledního člena naší české výpravy pí.uč. Martinu Dlouhou. Od teď už ji nenecháme odejít samotnou.

Naše prohlídka pokračovala k románskému kostelu Santa María de Cambre. Náš průvodce velmi detailně popisoval veškerá historická fakta, což byl někdy pro pí.uč. Martinu Vikovou překladatelský oříšek a pro žáky jak české tak španělské přemíra nezáživných informací. Vše napravil odpočinek a občerstvení v nedaleké kavárně.

Návrat do školy, po vydatném obědě další prezentace starších žáků z camberské školy o Keltech a hlavních keltských osídleních a stavbách. Źáci měli v průběhu dne možnost práce ve skupinách, porovnávali své znalosti o Keltech, své představy o jejich tradicích, stylu života....

Celý den byl velmi dlouhý. Aktivity probíhaly až do 18:30. Naše skupina byla velmi unavená včetně pí.uč. Zdá se, že naši žáci si budou vážit toho, že v našem školním systému končíme relativně velmi brzy i když mají odpoledku.

I přes výše zmíněnou únavu, žáci obou skupin se setměním ožili. Jejich noční počínání pí.uč. sledovaly ve společné konverzaci na Whats appu. Pí.uč. Martina Viková se jejich počínání snažila usměrňovat slovy: "Koukejte jít spát, zítra jdete do školy." Nicméně po přečtení reakce jedné z žákyň: "No my určitě ne :-) a nebojte! :-)", to vzdala...

Autorky: Martiny V. a D.