Kotva
ABSOLVENTI.CZ

 

Mapa webu
A
A
A

O škole

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný se nachází v blízkosti centra města. Slaný je historické město asi se 16 tisíci obyvateli, které leží přibližně 30 km severozápadně od hlavního města Prahy a jehož vznik spadá do konce 13. století. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.


Základní informace

Škola má více než stoletou tradici. (Podrobnou historii školy si můžete přečíst v samostatném článku na webu nebo si stáhnout dokument ve formátu pdf.)

Škola sídlí ve dvou budovách, které jsou majetkem města Slaný. Budovy jsou stavebně propojeny spojovacím krčkem. Stará budova je z roku 1932, nová budova byla zkolaudována v roce 1994. Celkem je ve škole 26 učeben, v šesti třídách je interaktivní tabule a téměř ve všech ostatních třídách je k dispozici dataprojektor. Pro výuku informatických předmětů máme k dispozici tři klasické počítačové učebny s 18 pracovními místy, dvě učebny s 32 pracovními místy.

Pro tělesnou výchovu využíváme tělocvičny v blízkém okolí, neboť ve škole máme pro sportovní aktivity jen malou posilovnu.

Stravování poskytuje školní jídelna provozovaná městem Slaný v těsném sousedství. Během vyučování si mohou žáci zakoupit občerstvení ve školním bufetu nebo využít svačinový automat.

 

Organizace studia

Naše škola poskytuje vzdělání v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Ve školním roce 2015/2016 je ve škole 7 tříd, cca 180 žáků.

Již řadu let je tradicí, že jedna třída v ročníku má rozšířenou výuku o problematiku cestovního ruchu, a to již od prvního ročníku. Počínaje školním rokem 2014/2015 vyučujeme dle nového modelu.

Dle původního studijního programu, který je ve školním roce 2015/2016 platný pro 3. a 4 ročník, si všichni žáci volili ve čtvrtém ročníku dva volitelné předměty (8 týdenních hodin celkem), třída s rozšířenou výukou cestovního ruchu měla v prvním ročníku navíc předmět základy dějin kultury, ve druhém ročníku zeměpis cestovního ruchu namísto hospodářského zeměpisu, a ve třetím a čtvrtém ročníku mají navíc předmět technika cestovního ruchu s dotací 2 hodiny týdně.

Nový program pro obor Obchodní akademie počítá s tím, že v prvním a druhém ročníku mají všichni žáci stejné učivo. Na konci druhého ročníku se rozhodnou pro jedno ze zaměření, tedy pro skupinu odborných předmětů v celkové hodinové dotaci 7 hodin, aktuálně nabízíme zaměření cestovní ruch nebo podnikání. Kromě toho si pro třetí a čtvrtý ročník zvolí jeden volitelný předmět pro intenzívní přípravu ke společné části maturitní zkoušky (výběr z předmětů matematika a konverzace v cizím jazyce v dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku).

Vyučování začíná obvykle v 8.00, nejčastěji je denní rozvrh 6hodinový, konkrétní rozvrhy pro aktuální školní rok si můžete prohlédnout v samostatné sekci Rozvrhy.

 

Uplatnění absolventů

Naši absolventi jsou celkově úspěšní v dalším studiu i v zaměstnání. Ve studiu každoročně někteří pokračují na VŠE Praha, ekonomickou fakultu ČZU v Praze, ale i na dalších školách zejména v ekonomických oborech, v oborech se sociální, právní a správní tematikou.

V zaměstnání nacházejí uplatnění jako účetní, zaměstnanci úřadů, finančních institucí, administrativní pracovníci, apod.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.