Kotva
Nepřehlédněte
ZEPTEJTE SE NÁS

Pokud máte zájem u nás studovat a cokoli konkrétního Vás zajímá, zeptejte se. Dotaz buď zodpovíme pouze zde na webu nebo Vám zašleme odpověď také e-mailem.

 

Mapa webu
A
A
A

Pro uchazeče o studium

Uchazeči o studium na naší škole mohou zahájit studium trojím způsobem:
  • přijetím v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku,
  • přestupem z jiné střední školy kdykoli během studia,
  • přijetím do vyššího ročníku před zahájením předmětného školního roku.

U nás ve škole je možné studovat jen obor 63-41-M/02 Obchodní akademie. Platný školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem Obchodní akademie PLUS je k dispozici v tištěné verzi v kanceláři školy.

Zde se můžete seznámit s učebními plány s předměty a jejich časovými dotacemi v jednotlivých ročnících): Obchodní akademie PLUS (Velikost: 630.22 kB)

 

Aktuální leták pro uchazeče o studium od 1. 9. 2022

Přijetí do 1. ročníku

Přijímací řízení do 1. ročníku studia bylo vyhlášeno 31. ledna. Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2020. Součástí přijímacího řízení 2022 je odevzdání portfolia uchazeče.

Letos jsme připravili přípravné kurzy pouze z matematiky, budou se konat po dobu 6 týdnů v blocích po dvou vyučovacích hodinách bezprostředně před přijímacími zkouškami. Přihlašování do přípravných kurzů probíhá prostřednictvím elektronického formuláře.

Přijetí do vyššího ročníku

O přijetí do vyššího ročníku může žádat uchazeč, který v současné době nestuduje na střední škole (například proto, že v minulosti nedokončil studium nebo vystudoval jiný obor a chce si rozšířit kvalifikaci). Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku vyplní přihlášku ke studiu (Velikost: 28.08 kB).

Během správního řízení o přijetí budou posouzeny výsledky dosavadního vzdělávání a odlišnosti školního vzdělávacího programu (ŠVP) dříve studovaného oboru a našeho ŠVP Obchodní akademie PLUS (viz příklad výše).

Přestup z jiné školy

O přestup může žádat žák jiné střední školy (můžete využít našeho formuláře (Velikost: neznámá)).

Během správního řízení o přestupu budou posouzeny výsledky dosavadního vzdělávání a odlišnosti školního vzdělávacího programu (ŠVP) stávajícího oboru a našeho ŠVP Obchodní akademie PLUS. Při přestupu do 1. ročníku v průběhu 1. pololetí budou posouzeny i výsledky vzdělávání v posledním ročníku ZŠ v kontextu s kritérii přijímacího řízení pro daný školní rok. Na základě posouzení uvedených skutečností může být nařízena jako podmínka vyhovění žádosti o přestup rozdílová zkouška z některých předmětů.

Příklad: žák žádá v říjnu o přestup do 2. ročníku z oboru Gymnázium, v 1. ročníku prospěl (předložil vysvědčení za 1. ročník). Porovnáním ŠVP obou škol bylo zjištěno, že na gymnáziu v 1. ročníku nebyla ekonomika a základy přírodních věd (ZPV). V tomto případě bude nařízena rozdílová zkouška z ekonomiky v rozsahu učiva 1. ročníku a učiva odučeného od začátku školního roku ve 2. ročníku. Rozdílová zkouška ze ZPV bude prominuta v případě, že dané učivo ZPV za 1. ročník a dosud probrané učivo ve 2. ročníku bylo na gymnáziu obsaženo v jiných předmětech (fyzika, chemie apod.).

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.