Kotva
Nepřehlédněte
Prezentace ve Veletrhu celoživotního vzdělávání
12.10.2021

Na Kladně se budeme prezentovat ne Veletrhu celoživotního vzdělávání  12.10.2021 a 13.10.2021

ZEPTEJTE SE NÁS

Pokud máte zájem u nás studovat a cokoli konkrétního Vás zajímá, zeptejte se. Dotaz buď zodpovíme pouze zde na webu nebo Vám zašleme odpověď také e-mailem.

 

FAQ

Odpovědi na otázky z dotazníku:

 1. Budou na jaře 2021 přípravné kurzy? 

 

Mapa webu
A
A
A

Maturita

Vloženo: 23.3.2021 | Zobrazeno: 45385x | Zatím neupraveno

Informace pro maturanty Jaro 2021

(termíny dle Opatření obecné povahy MŠMT č. J. MSMT – 3267/2021-3)

 

 • Do 9. 4. 2021 odeslat formulář “Sdělení o konání dobrovolné ústní
  maturitní zkoušky”
 • Do 30. 4. 2021 Odevzdat vlastní seznam literárních děl
 • 10. – 11. 5. 2021 Praktická maturitní zkouška (časový limit 5 hodin)
 • 14. 5. 2021 Předání vysvědčení za 4. ročník
 • 17. – 21. 5. 2021 5 dní přípravy před didaktickými testy
 • 24. – 26. 5. 2021 Společná část MZ = didaktické testy od Cermatu. Pozvánku žák obdrží na svůj e-mail uvedený v přihlášce k maturitě.
  V případě nemoci Covid-19 či karantény v tomto období je nutné do 3 pracovních dnů přinést lékařskou omluvu a žák bude v takovém případě přihlášen na náhradní termín 7. – 9. 7. 2021.
 • 1. – 4. 6. 2021 Profilová část maturitní zkoušky třída 4. B
 • 7. – 10. 6. 2021 Profilová část maturitní zkoušky třída 4. A
 • 16. 6. 2021 Slavnostní předání maturitních vysvědčení
 • Do 23. 7. 2021 Podání přihlášky k podzimnímu termínu MZ (pokud žák neuspěl v jarním termínu, nebo se hlásí k maturitě poprvé)

 

Vyhlašuji maturitní zkoušky pro rok 2020/2021

 

Na základě vyhlášky č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 77, 78 a 79 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021 na oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie takto:

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 1. Český jazyk a literatura – didaktický test
 2. Druhý předmět

a) Cizí jazyk – anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk – didaktický test

b) Matematika – didaktický test

 1. Nepovinné předměty

a) Matematika – didaktický test

b) Cizí jazyk – anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk – didaktický test

c) Matematika rozšiřující - didaktický test

Žák si může vybrat pouze 2 nepovinné zkoušky.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky jsou hodnoceny – uspěl/neuspěl/nekonal. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí být žák hodnocen z povinných předmětů – uspěl.

 

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – (pokud si žák nevybral ve společné části matematiku, dle volby žáka anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk) - písemná práce a ústní zkouška
 3. Ekonomika – ústní zkouška
 4. Účetnictví – ústní zkouška
 5. Praktická zkouška – písemná práce
 6. Nepovinné předměty

a) Matematika – ústní zkouška

b) Cizí jazyk – anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk – ústní zkouška

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky volitelných zkoušek.

 

Pravidla profilové části MZ:

 1. Český jazyk a literatura

a) písemná část - minimální rozsah 250 slov

- výběr z 6 témat, zadání budou zahrnovat slohové útvary patřící k různým funkčním stylům

- časová dotace: 120 minut vlastní práce + 15 minut na výběr témat

- bude stanovena bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně

- písemné práce budou opravovat vyučující českého jazyka ve 4. ročnících

b) ústní část žáci si vypracují podle daných kritérii svůj seznam 20 knih ze školního seznamu četby; s kritérii byli studenti seznámeni v hodinách, zároveň jsou uvedena i v písemné podobě na oficiální nástěnce poskytující informace k jednotlivým maturitním předmětům a studenti je dále mají spolu s celkovým seznam na třídním mailu

- v případě neodevzdání svého seznamu do 31. 3. 2021 si student bude losovat díla z celého seznamu knih

- struktura ústní zkoušky bude zachována podle schématu nastaveného Cermatem, pouze budou upřesněna vnitřní kritéria pro úspěšné složení zkoušky a bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně.

 1. Cizí jazyk

a) písemná část – minimální rozsah 200 slov, časová dotace 60 minut, stanoveno 1 zadání, bude stanovena bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně, písemná práce budou opravovat vyučující příslušných předmětů ve 4. ročnících.

b) ústní část – stanoveno 20 tematických okruhů, které budou obsahovat i zadání ověřující znalosti odborné terminologie, čas na přípravu je určen na 20 minut, zkouška trvá 15 minut.

 1. Odborné předměty – čas na přípravu je určen na 15 minut, zkouška trvá 15 minut4. Praktická zkouška – čas pro vypracování je určen na 7 hodin, témata jsou určena dle odborných bloků – Podnikání (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, ITE), Personální management (ekonomika, účetnictví, personalistika, obchodní korespondence, ITE), Management volnočasových aktivit (ekonomika, cestovní ruch, obchodní korespondence, kalkulace, ITE). Hodnocení dle bodové škály před odbornou komisí, složenou z vyučujících daných předmětů.
 2. Volitelné předměty – čas na přípravu je určen na 15 minut, zkouška trvá 15 minut

 

Pro písemné práce stanoví ředitelka způsob záznamu vytvářeného textu a seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky jsou přílohou tohoto vyhlášení.

Informace o maturitní zkoušce naleznete na stránkách maturita.cermat.cz, další informace pak na facebookovém profilu Udělám maturitu.

Harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Ve Slaném dne 27. října 2020

 

 

 

Ing. Michaela Seghmanová v. r.

ředitelka školy