Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Prázdninový provoz

ÚŘEDNÍ HODINY
1. 7. - 23. 8. 2024 (kromě 29. 7.)
PO 9:00 - 12:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky jaro / podzim 2024

Vloženo: 20.9.2023 | Zobrazeno: 66940x | Zatím neupraveno

Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 77, 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie konají následovně:


 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • cizí jazyk (AJ, RJ, NJ, ŠJ) nebo matematika didaktický test

Nepovinné předměty

 • matematika – didaktický test
 • cizí jazyk – didaktický testa (AJ, RJ, NJ, ŠJ) 
 • matematika rozšiřující - didaktický test

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné předměty.

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky jsou hodnoceny – uspěl/neuspěl/nekonal. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí být žák hodnocen z povinných předmětů – uspěl.

 

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 • cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák vybral ve společné části cizí jazyk)
 • ekonomika – ústní zkouška
 • účetnictví – ústní zkouška
 • praktická zkouška písemná práce (účetnictví, informační technologie, písemná elektronická komunikace a volitelný odborný blok) 

Nepovinné předměty

 • matematika – ústní zkouška
 • cizí jazyk – ústní zkouška (anglický, ruský, španělský nebo německý)

Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné předměty.

 

Pravidla profilové části MZ

Český jazyk a literatura

písemná část:

 • minimální rozsah 250 slov,
 • časová dotace: 15 minut na výběr témat + 120 minut samostatná práce,
 • výběr z 6 témat; zadání zahrnují slohové útvary patřící k různým funkčním stylům,
 • je stanovena bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně,
 • písemné práce budou opravovat vyučující českého jazyka ve 4. ročnících.

ústní část:

 • čas na přípravu je 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut
 • žáci si vypracují podle daných kritérii vlastní seznam 20 knih ze školního seznamu četby; tento seznam odevzdají nejpozději do 31. 3. 2024,
 • v případě neodevzdání svého seznamu si žák bude losovat díla z celého školního seznamu knih,

Cizí jazyk

písemná část:

 • obsahuje 2 části (1. část: 120–150 slov; 2. část: 80–90 slov,
 • celkový text v minimálním rozsahu 200 slov,
 • časová dotace 80 minut,
 • bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně,
 • písemné práce budou hodnotit vyučující příslušných předmětů ve 4. ročnících.

ústní část:

 • čas na přípravu je 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut,
 • stanoveno 20 tematických okruhů, které budou obsahovat i zadání ověřující znalosti odborné terminologie.

Odborné předměty

 • čas na přípravu 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Praktická zkouška:

 • čas pro vypracování je 7 hodin,
 • témata jsou určena dle odborných bloků:
  • Podnikání (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, ITE)
  • Personální management (ekonomika, účetnictví, personalistika, obchodní korespondence, ITE)
  • Management volnočasových aktivit (ekonomika, cestovní ruch, obchodní korespondence, kalkulace, ITE)
  • Asistent managementu (obchodní korespondence, komunikace, ITE)
  • Finance (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, ITE, finanční matematika)

Volitelné předměty

 • čas na přípravu je15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Pro písemné práce stanoví ředitel způsob záznamu vytvářeného textu a seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky jsou přílohou tohoto vyhlášení a jsou zveřejněny na nástěnce určené k informacím o maturitní zkoušce a v informačním centru ÁMOS vision.

 

Harmonogram MZ bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Další informace o maturitní zkoušce

Dokumenty ke stažení

temata-ustni-zkouska-eko-2024.pdf (Velikost: 119.53 kB)
kriteria-profilova-zkouska-cizi-jazyky-2024.pdf (Velikost: 236.18 kB)
skolni-seznam-cetby-2024.pdf (Velikost: 215.89 kB)
struktura-ustni-zkouska-cjl-2024.pdf (Velikost: 83.99 kB)
kriteria-profilova-zkouska-prakticka-2024.pdf (Velikost: 166.38 kB)
zakovsky-seznam-cetby-cjl-2024.pdf (Velikost: 109.16 kB)
temata-ustni-zkouska-ruj-2024.pdf (Velikost: 131.03 kB)
temata-ustni-zkouska-anj-2024.pdf (Velikost: 166.98 kB)
temata-ustni-zkouska-uce-2024.pdf (Velikost: 117.12 kB)
zakovsky-seznam-cetby-cjl-2024.docx (Velikost: 126.36 kB)
kriteria-profilova-zkouska-cesky-jazyk-2024.pdf (Velikost: 173.82 kB)

 

 

Mgr. Martin Štorek v. r.

ředitel školy

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.