Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář školy:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vloženo: 16.5.2024 | Zobrazeno: 15325x | Zatím neupraveno

Vyhlášení 2.  kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25.

 

V souladu s §59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

 

vyhlašuji

 

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku maturitního obor ekonomické lyceum.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025


Zajímavé odkazy s informacemi o přijímačkách

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímací zkoušky na SŠ: Jak probíhá přijímací řízení? – To-dáš.cz (to-das.cz)

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem - NPI - Národní pedagogický institut

 

1. Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání pro druhé kolo přijímacího řízení dle § 60 odst. 2 školského zákona podává uchazeč střední škole, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělávání nebo se vzdal práva na přijetí a zároveň konal v prvním kole jednotnou zkoušku. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce v termínu do 24. 5. 2024.

Přihlášku je možné stáhnout na odkazu: Přihláška_2023-2024 _edit.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

Pro druhé kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové a do 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou.

2. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů

Počet přijímaných uchazečů pro doplnění kapacity oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02) je 11.

3. informace o podmínkách zdravotní způsobilosti

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum se NEVYŽADUJE.

4. Způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona

Osoby vzdělávající se mimo ČR

Škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

Cizinci s dočasnou ochranou

Pokud tento uchazeč nekonal jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka.

5. Stanovení školní přijímací zkoušky

Ředitel školy stanovil, že se ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ.

6. Kritéria přijímání a způsob hodnocení

Kritéria přijetí

 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ): celkový počet bodů (započítává se váhou 70 %).
  • Minimální počet bodů z JPZ je stanoven na 40 bodů
  • Minimální počet bodů z matematiky je stanoven na 17 bodů
 • Výsledky vzdělávání na ZŠ: součet získaných bodů za průměr v 2. pol. 8. roč. v 1. pol. 9. roč.
  (PR8 + PR9; započítává se váhou 15 %).
 • Portfolio uchazeče: počet bodů za hodnocení portfolia (PRF; započítává se váhou 15 %).

Výpočet celkového počtu bodů je dán vztahem:

O výsledku přijetí rozhoduje pořadí uchazeče seřazené sestupně dle celkového počtu bodů.

V případě rovnosti bodů se přihlíží:

 • k výsledku jednotné zkoušky (JPZ),
 • k výsledku matematiky v JPZ
 • k výsledku portfolia.

Způsob hodnocení

Maximální počty bodů v jednotlivých kritériích

 • kritérium 1: max. 100 bodů
 • kritérium 2: max. 100 bodů
 • kritérium 3: max. 100 bodů (100 PRF)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 ČJL + 50 MA), váha 70 % celkového výsledku.

Průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku (PR8) a průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku (PR9). Za každý průměr lze získat 50 bodů, tj. celkem 100 bodů (50 PR8 + 50 PR9), váha 15 % celkového výsledku.

Tabulka přepočtu průměru na body:

Průměr

do 1,50

do 1,75

do 2,0

nad 2,0

Body

50

30

10

0

Portfolio žáka (PRF) – uchazeč může získat max. 100 bodů, váha 15 % celkového výsledku.

Rozsah textu je stanoven max. na čtyři normostrany. Termín odevzdání je nejpozději do 24. 5. 2024.

 

Povinné části portfolia:

 • Titulní strana (10 bodů)
 • Představení sebe sama (20 bodů)
 • Studium a vzdělávání (20 bodů)
 • Motivační dopis (20 bodů)
 • Kariéra (10 bodů)
 • Formální úprava dokumentu (10 bodů)

Pozn.: podrobnosti o portfoliu jsou uvedené na webových stránkách školy v sekci
PRO UCHAZEČE/VYHLÁŠENÍ 1. KOLA
portfolio-uchazece-2024.pdf (oaslany.cz) (Velikost: 206.06 kB)

7. Přijímací řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou

Povinnou součástí 2. kola přijímacího řízení do maturitních oborů je konání jednotná přijímací zkouška (JPZ) v kole prvním.

Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů z obou termínů.

Další povinnou součástí přijímacího řízení je hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání (ZŠ)
a portfolio uchazeče.

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání ředitel školy definuje další kritéria.

10. Výsledky a stanovení pořadí uchazečů

 • červen 2024 zpřístupnění výsledků JPZ školám
 • červen 2024 ředitel stanoví pořadí uchazečů do DIPSY
 • červen 2024 kontrola přijatých uchazečů
 • červen 2024 seznámení s podklady rozhodnutí
 • červen 2024 zveřejnění výsledků (www.oaslany.cz / DIPSY / úřední deska školy

 

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do dalšího kola v jiných školách/oborech.

 

Slaný 16.05.2024

 

Mgr. Martin Štorek v. r.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.