Kotva
Nepřehlédněte
Maturita Jaro 2020
13.5.2020

Maturita Jaro 2020 - termíny zkoušek.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020
31.12.2019
Mapa webu
A
A
A

„Co nám Erasmus DEN dal“

12.10.2018

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Mezinárodní akci ErasmusDays jsme se rozhodli zorganizovat ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež (ICM Slaný), s jehož zástupci naše škole úzce spolupracuje především co do aktivního využívání zahraničních stážistů v jazykových výukách.


ICM nám také pomáhalo dobrými radami při sestavování žádosti o projekt Erasmus+, který nám byl schválen a který jsme také v rámci ErasmusDays mohli prezentovat.

Akci jsme pořádali v pátek 12.10. 2018 a rozdělili jsme ji na dva bloky.

Jeden blok nesl podnázev „Keltský projektový den“ – připravovala jej skupina 10-ti studentů spolu s koordinátorkou projektu, kteří po celý rok pracovali na erasmovém projektu s názvem „Keltská kultura v Čechách a Galicii: podobnosti a rozdíly“ (projekt probíhal od října 2017 a končí teď v říjnu 2018 a partnerskou školou byla IES David Buján z Galicie – Španělsko). Studenti si připravili celkem tři prezentace:

  1. prezentace projektu se všeobecnými informacemi o realizaci projektu, o mobilitách a výstupech, k nimž jsme došli,
  2. prezentace keltských svátků a tradic,
  3. prezentace keltských řemesel.

Po každé prezentaci si mohli návštěvníci akce prohlédnout výstavu materiálů, fotek vztahujících se k danému tématu prezentace, mohli si vyzkoušet své znalosti o keltské historii vyplňováním dotazníků, nebo hraním v aplikaci Kahoot. A v neposlední řadě si mohli prohlédnout první výtisk našeho finálního projektového produktu, kterým je publikace o všem, co jsme o Keltech španělských a českých zjistili.

Na prezentace o keltských tradicích a řemeslech pak úzce navazovaly interaktivní aktivity, kterým se mohli návštěvníci věnovat po shlédnutí prezentací. Mohli si například vyrobit keltský šperk, zkusit tradiční výrobu mouky drcením na kameni, ochutnat keltské placky, natisknout keltské symboly a třeba i vydlabat a vyřezat dýně, jelikož se blíží svátek Dušiček a právě tento svátek má hlubokou tradici v keltské historii.

Druhý blok se nesl v duchu Erasmových projektů všeobecně. Tento blok měli na starosti zástupci ICM Slaný a prezentovali například možnosti pro mladé lidi v programu Erasmus+ a Evropském sboru solidarity, jiným tématem byla dobrovolná služba a všeobecná prezentace aktivit a projektů ICM.

Cílem akce bylo přitáhnout pozornost a nalákat zvláště mladé lidi k realizaci projektů. Představit jim program Erasmus+ jako něco, co je obohatí v podstatě ve všech směrech, ať už znalostně, osobnostně, sociálně…, což si myslíme, že se nám i podařilo. Velmi dobrou zpětnou vazbou byly pro nás pozitivní ohlasy návštěvníků a i výstupy našich studentů v podobě velmi zdařilých plakátů a v neposlední řadě spokojené a šťastné úsměvy malých dětí, které si asi nejvíce užívaly interaktivní aktivity a odnesly si řadu vlastních výrobků.

Akce se tedy účastnili nejen studenti naší školy, ale dorazili i žáci ze základních škol. Akci přišel podpořit i dosavadní místostarosta města Slaný P. Bartoníček. Výsledky projektového dne šíříme na webových stránkách naší školy a Informačního centra pro mládež v podobě krátkých článků a videa. Články o akci ErasmusDays vyjdou také ve Slánských listech a video je zavěšené ke shlédnutí na stránkách YouTube.

 

Fotografie ve fotogalerii.