Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář školy:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 1.9.2023 | Zobrazeno: 13815x | Zatím neupraveno

Ať už potřebuješ poradit se studiem, svěřit se s nějakým problémem, nebo prostě potřebuješ pomoct, jsme tu pro tebe.


Výchovný poradce

Ing. Albína Vosecká
vosecka.albina@oaslany.cz
722 472 370


S čím může pomoci výchovný poradce:

 •  s řešením osobních, studijních a dalších problémů
 •  s volbou vhodných metod a technik učení
 •  při problémech se šikanou
 •  s volbou další profesní dráhy 
 •  s problémy v třídních kolektivech
 •  s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 •  s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu

Výchovný poradce spolupracuje s metodikem prevence.

V nutných případech  zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou dále pom


Školní psycholog

Mgr. Lucie Brejšová

brejsova.lucie@oaslany.cz

konzultace ve škole: středa 7:30 - 11:30


 


Školní metodik prevence

Mgr. Filip Dolejší
dolejsi.filip@oaslany.cz
722 472 310


Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské.

Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Náplní jeho práce je také metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).


Karierový pradce

Ing. Lenka Rohanová

zastupce@oaslany.cz

722 472 333


Kariérové poradenství a poradenská pomoc je zaměřena na rozhodování žáků o další vzdělávací a profesní cestě, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • individuální a skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem, 
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek. 
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. 

Další činnosti jsou:

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 •  
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.