Kotva
ABSOLVENTI.CZ

 

Mapa webu
A
A
A

Maturita

Vloženo: 5.10.2021 | Zobrazeno: 48436x | Zatím neupraveno

Informace pro maturanty v termínu Jaro 2022

Maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

 

Na základě vyhlášky č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 77, 78 a 79 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021 na oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie takto:

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • druhý předmět si žák volí ze dvou - didaktický test:
  • cizí jazyk – anglický, ruský, německý nebo španělský
  • matematika

Nepovinné předměty

 • matematika – didaktický test
 • cizí jazyk – anglický, ruský, španělský nebo německý – didaktický test
 • matematika rozšiřující - didaktický test

Žák si může vybrat pouze 2 nepovinné zkoušky.

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky jsou hodnoceny – uspěl/neuspěl/nekonal. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí být žák hodnocen z povinných předmětů – uspěl.

 

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 • cizí jazyk (pokud si žák vybral ve společné části cizí jazyk) – písemná práce a ústní zkouška
 • ekonomika – ústní zkouška
 • účetnictví – ústní zkouška
 • praktická zkouška (ekonomika, informační technologie a volitelné odborné předměty) písemná práce

Nepovinné předměty

 • matematika – ústní zkouška
 • cizí jazyk – anglick, rusk, španělský nebo německý – ústní zkouška

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky volitelných zkoušek.

 

Pravidla profilové části MZ

Český jazyk a literatura

písemná část - minimální rozsah 250 slov

 • výběr z 6 témat, zadání budou zahrnovat slohové útvary patřící k různým funkčním stylům
 • časová dotace: 120 minut vlastní práce + 15 minut na výběr témat
 • bude stanovena bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně
 • písemné práce budou opravovat vyučující českého jazyka ve 4. ročnících

ústní část – žáci si vypracují podle daných kritérii svůj seznam 20 knih ze školního seznamu četby; s kritérii byli studenti seznámeni v hodinách, zároveň jsou uvedena i v písemné podobě na oficiální nástěnce poskytující informace k jednotlivým maturitním předmětům a studenti je dále mají spolu s celkovým seznam na třídním mailu

 • v případě neodevzdání svého seznamu do 31. 3. 2022 si student bude losovat díla z celého seznamu knih
 • struktura ústní zkoušky bude zachována podle schématu nastaveného Cermatem, pouze budou upřesněna vnitřní kritéria pro úspěšné složení zkoušky a bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně.

Cizí jazyk

písemná část – minimální rozsah 200 slov

 • časová dotace 60 minut,
 • stanoveno 1 zadání,
 • bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně,
 • písemná práce budou opravovat vyučující příslušných předmětů ve 4. ročnících.

ústní část – stanoveno 20 tematických okruhů, které budou obsahovat i zadání ověřující znalosti odborné terminologie

 • čas na přípravu je určen na 20 minut,
 • zkouška trvá 15 minut.

Odborné předměty

 • čas na přípravu 15 minut,
 • zkouška trvá 15 minut.

Praktická zkouška

 • čas pro vypracování je 7 hodin,
 • témata jsou určena dle odborných bloků – Podnikání (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, ITE), Personální management (ekonomika, účetnictví, personalistika, obchodní korespondence, ITE), Management volnočasových aktivit (ekonomika, cestovní ruch, obchodní korespondence, kalkulace, ITE), Asistent managementu (obchodní korespondence, komunikace, ITE),
 • hodnocení dle bodové škály před odbornou komisí složenou z vyučujících daných předmětů.

Volitelné předměty

 • čas na přípravu je15 minut,
 • zkouška trvá 15 minut

Pro písemné práce stanoví ředitelka způsob záznamu vytvářeného textu a seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky jsou přílohou tohoto vyhlášení a jsou zveřejněny na nástěnce vedle kanceláře školy.

Informace o maturitní zkoušce naleznete na stránkách Maturitní zkouška (cermat.cz), další informace pak na facebookovém profilu (1) Udělám maturitu | Facebook.

Harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Ve Slaném dne 24. září 2021

 

Ing. Michaela Seghmanová v. r.

ředitelka školy

 

ŠKOLNÍ SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (Velikost: 225.08 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.