Kotva
Nepřehlédněte
Úřední hodiny obchodní akademie
9.10.2020

Od 19. 10. 2020 do odvolání
Úřední hodiny kanceláře:
pondělí 13:00 – 16:00 h
středa 13:00 – 16:00 h
jiný termín po předchozí domluvě
tel. č. 731 614 997
sekretariat(zavináč)oaslany.cz

Mapa webu
A
A
A

Maturita

Vloženo: 1.11.2019 | Zobrazeno: 42964x | Zatím neupraveno

Maturitní zkouška 2020

Podle §§ 77 – 79 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části.

Společná část

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika nebo cizí jazyk (žák si zvolí z anglického, německého, ruského jazyka nebo španělského jazyka).

Profilová část

V povinné profilové části maturitní zkoušky konají žáci povinně tři zkoušky z následujících předmětů:

 • Ekonomika (ústní zkouška)
 • Účetnictví (ústní zkouška)
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje: pro zaměření Podnikání – EKO, UCE, CVI, OBK a ITE, pro zaměření Cestovní ruch – TCR, OBK, ITE a PRU).

V nepovinné profilové části maturitní zkoušky si mohou žáci zvolit z následujících předmětů:

 • Matematika
 • Druhý cizí jazyk

Tematické okruhy maturitních otázek, seznamy četby a další informace jsou vyvěšeny na tabuli vedle kanceláře školy.

 

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění, o bližším ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, nelze zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e) nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (v souladu se školským zákonem).

Ve Slaném 10. září 2019

Ing. Michaela Seghmanová

ředitelka školy

 

Maturita Jaro 2020

Termíny:

 • 27. května 2020 od 7:45 hod. – praktická maturitní zkouška – zaměření Podnikání
 • 28. května 2020 od 7:45 hod. – praktická maturitní zkouška – zaměření Cestovní ruch

 

 • 1. června 2020 od 8:00 hod. – didaktický test z matematiky
 • 1. června 2020 od 13:00 hod. – didaktický test z anglického jazyka
 • 2. června 2020 od 8:00 hod. – didaktický test z českého jazyka

 

 • 10. – 12. června 2020 od 7:45 hod. ústní část maturitní zkoušky 4. A
 • 15. – 17. června 2020 od 7:45 hod. ústní část maturitní zkoušky 4. B