Kotva
Nepřehlédněte
Dny otevřených dveří pro uchazeče
16.10.2019

ve středu 11. prosince 2019
od 15:00 – 17:00
ve středu 5. února 2020 
od 15:00 – 17:00

  • informace o přijímacím řízení do oboru
  • informace vyučujících o předmětech
  • ukázky studentských prací
 
 
Starý web

Zde je odkaz na naše staré webové stránky.

Pozor staré webové stránky již nejsou aktualizovány.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Maturita

Vloženo: 3.5.2018 | Zobrazeno: 38912x | Zatím neupraveno

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2019 (odkaz na stažení souboru ve formátu pdf) (Velikost: 369.35 kB)

 

Maturitní zkouška 2019

Podle §§ 77 – 79 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části.

Společná část

  • Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
  • Český jazyk a literatura

Matematika nebo cizí jazyk (žák si zvolí z anglického, německého nebo ruského jazyka).

Profilová část

V profilové části maturitní zkoušky konají žáci povinně tři zkoušky z následujících předmětů:

 

  • Ekonomika (ústní zkouška)
  • Účetnictví (ústní zkouška)
  • Praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje: pro zaměření Podnikání – EKO, UCE, CVI, OBK a ITE, pro zaměření Cestovní ruch – TCR, OBK, ITE a PRU).

 

Tematické okruhy maturitních otázek, seznamy četby a další informace jsou vyvěšeny na tabuli vedle kanceláře školy a ke stažení zde. (Velikost: 214.96 kB)

 

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění, o bližším ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, nelze zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e) nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (v souladu se školským zákonem).

 

 

Ve Slaném 21. září 2018

 

Ing. Michaela Seghmanová
ředitelka školy