Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkouška

Vloženo: 14.10.2022 | Zobrazeno: 51490x | Zatím neupraveno

Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23 - jaro

Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 77, 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie konají následovně:


Rozpisy ústních maturitních zkoušek - jaro 2023

Třída 4. A (16. 5. - 19. 5.)

Třída 4. B (22. 5. - 24. 5.)

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Zveme všechny maturanty a jejich rodinné příslušníky na slavnostní předávání matuitních vysvědčení ve středu 31. 5. 2023 od 17:00 do kaple Zasnoubení Panny Marie (muzejní budova, Masarykovo nám.)

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • druhý předmět si žák volí ze dvou - didaktický test
  • cizí jazyk – anglický, ruský, německý nebo španělský
  • matematika

Nepovinné předměty

 • matematika – didaktický test
 • cizí jazyk – didaktický testa (anglický, ruský, španělský nebo německý) 
 • matematika rozšiřující - didaktický test

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné předměty.

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky jsou hodnoceny – uspěl/neuspěl/nekonal. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí být žák hodnocen z povinných předmětů – uspěl.

 

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 • cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák vybral ve společné části cizí jazyk)
 • ekonomika – ústní zkouška
 • účetnictví – ústní zkouška
 • praktická zkouška písemná práce (ekonomika, informační technologie a volitelné odborné předměty) 

Nepovinné předměty

 • matematika – ústní zkouška
 • cizí jazyk – ústní zkouška (anglický, ruský, španělský nebo německý)

Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné předměty.

 

Pravidla profilové části MZ

Český jazyk a literatura

písemná část:

 • minimální rozsah 250 slov,
 • časová dotace: 15 minut na výběr témat + 120 minut samostatná práce,
 • výběr z 6 témat; zadání zahrnují slohové útvary patřící k různým funkčním stylům,
 • je stanovena bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně,
 • písemné práce budou opravovat vyučující českého jazyka ve 4. ročnících.

ústní část:

 • čas na přípravu je 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut
 • žáci si vypracují podle daných kritérii svůj vlastní seznam 20 knih ze školního seznamu četby; tento seznam odevzdají nejpozději do 31. 3. 2023,
 • s kritérii jsou žáci seznámeni v hodinách českého jazyka, zároveň jsou kritéria zveřejněna na oficiální nástěnce poskytující informace k maturitní zkoušce (2. patro stará budova) a webových stránkách školy (odkaz ke stažení níže); žáci dále mají kritéria vč. školního seznam literárních děl uložena na třídním mailu,
 • v případě neodevzdání svého seznamu do 31. 3. 2023 si žák bude losovat díla z celého seznamu knih,
 • struktura ústní zkoušky bude zachována podle schématu nastaveného Cermatem, pouze budou upřesněna vnitřní kritéria pro úspěšné složení zkoušky a bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně.

Cizí jazyk

písemná část:

 • minimální rozsah 200 slov,
 • časová dotace 60 minut,
 • stanoveno 1 zadání,
 • bodová škála pro jednotlivé klasifikační stupně,
 • písemné práce budou hodnotit vyučující příslušných předmětů ve 4. ročnících.

ústní část:

 • čas na přípravu je 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut,
 • stanoveno 20 tematických okruhů, které budou obsahovat i zadání ověřující znalosti odborné terminologie.

Odborné předměty

 • čas na přípravu 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Praktická zkouška:

 • čas pro vypracování je 7 hodin,
 • témata jsou určena dle odborných bloků:
  • Podnikání (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, ITE)
  • Personální management (ekonomika, účetnictví, personalistika, obchodní korespondence, ITE)
  • Management volnočasových aktivit (ekonomika, cestovní ruch, obchodní korespondence, kalkulace, ITE)
  • Asistent managementu (obchodní korespondence, komunikace, ITE)
  • Finance (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, ITE, finanční matematika)
 • hodnocení dle bodové škály před odbornou komisí složenou z vyučujících daných předmětů.

Volitelné předměty

 • čas na přípravu je15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Pro písemné práce stanoví ředitel způsob záznamu vytvářeného textu a seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky jsou přílohou tohoto vyhlášení a jsou zveřejněny na nástěnce určené k informacím o maturitní zkoušce (2. patro stará budova).

 

Harmonogram MZ bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Další informace o maturitní zkoušce

Dokumenty ke stažení

ustni-mz-z-ceskeho-jazyka-struktura-pracovniho-listu.pdf (Velikost: 233.45 kB)
temata-ustni-zkouska-uce-2023.pdf (Velikost: 119.78 kB)
temata-ustni-zkouska-ruj-2023.pdf (Velikost: 120.26 kB)
temata-ustni-zkouska-eko-2023.pdf (Velikost: 122.49 kB)
temata-ustni-zkouska-anj-2023.pdf (Velikost: 166.1 kB)
statni-mz-kriteria-2023.pdf (Velikost: 70.29 kB)
schvaleni-kriterii-hodnoceni-profil-mz-2023.pdf (Velikost: 112.52 kB)
profilova-mz-z-ciziho-jazyka-kriteria-2023.pdf (Velikost: 236.93 kB)
profilova-mz-z-ceskeho-jazyka-kriteria-2023.pdf (Velikost: 173.19 kB)
profilova-mz-prakticka-zkouska-kriteria-2023.pdf (Velikost: 147.6 kB)
asovy-rozpis-ustni-maturita-4-a-2023.pdf (Velikost: 161.43 kB)
asovy-rozpis-ustni-maturita-4-b-2023.pdf (Velikost: 141.88 kB)
skolni-seznam-cetby-2023.pdf (Velikost: 192.93 kB)
tabulka-zakovsky-seznam-cetby-k-ustni-mz.pdf (Velikost: 116.27 kB)
tabulka-zakovsky-seznam-cetby-k-ustni-mz.docx (Velikost: 41.14 kB)

 

 

Mgr. Martin Štorek v. r.

ředitel školy

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.