Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář školy:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Přijímačky nanečisto a přípravné kurzy

Vloženo: 23.11.2023 | Zobrazeno: 44892x | Zatím neupraveno

Připravili jsme pro budoucí uchazeče o studium na střední škole přijímačky nanečisto a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.


 

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Pro uchazeče k ověření svých dovedností

Chceš si vyzkoušet, jak budou vypadat testy a organizace přijímacích zkoušek? Naučit se vyplňovat zkušební testové formuláře? Pokud ano, připravili jsme pro zájemce o maturitní studium přijímačky nanečisto z českého jazyka a matematiky.


TERMÍN: pondělí 5. února 2024
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: od 15:30 nebo od 17:00 (60 min. + 15 min. administrace) 
MATEMATIKA: od 15:30 nebo od 17:00 (70 min. + 15 min. administrace)
POPLATEK: 200 Kč za každý test (včetně vyhodnocení testu lektorem)
PŘIHLÁŠKY: možnost přihlašování od 26. 11. 2023;

Přihláška na přijímačky nanečisto

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pro uchazeče k přípravě na přijímačky

Chceš si zopakovat své znalosti učiva ZŠ a zvládnout přijímací zkoušky?
Připravili jsme sérii 6 dvouhodinových bloků (90 min.) pro každý zkušební předmět.
Příprava nebude cílena na didaktické testy Cermatu.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: od 12. 2. 2024 v čase 16:00 – 17:30 (mimo jarní prázdniny)
MATEMATIKA: od 12. 2. 2023 v čase 16:00 – 17:30 (mimo jarní prázdniny)
POPLATEK: 960 Kč za každý kurz
PŘIHLÁŠKY: možnost přihlašování od 26. 11. 2023; 

Přihláška na přípravné kurzy

 

Matematika

1.       12. 2. / 14. 2.
číselné výrazy

2.       19. 2. / 21. 2.
lineární rovnice, slovní úlohy na lin. rovnice

3.       4. 3. / 6. 3.
procenta, přímá a nepřímá úměrnost, měřítko mapy

4.       11. 3. / 13. 3.
druhá a třetí mocnina, odmocniny,
mocniny s přirozeným exponentem

5.       18. 3. / 20. 3.
obrazce a tělesa, konstrukční úlohy

6.       25. 3. / 27. 3.
mnohočleny, lomené výrazy

Český jazyk a literatura

1.       12. 2. / 14. 2.
vyjmenovaná slova
psaní –bě-/-bje, -pě-, -vě-/-vje-, -mě-/-mně-
vrstvy slovní zásoby, rozbor textu, návaznost textu

2.       19. 2. / 21. 2.
zdvojené souhlásky, předpony s-, z-, vz-
stavba slova a obohacování slovní zásoby,
rozbor textu, návaznost textu

3.       4. 3. / 6. 3.
shoda přísudku s podmětem, tvarosloví,
literární pojmy, literární žánry, rozbor textu, návaznost textu

4.       11. 3. / 13. 3.
velká písmena, literární pojmy, rozbor textu,
návaznost textu

5.       18. 3. / 20. 3.
interpunkce, větné členy, souvětí podřadné,
rozbor textu, návaznost textu

6.       25. 3. / 27. 3.
souhrnné opakování pravopisu,
synonyma, antonyma, slova mnohoznačná,
souvětí souřadné, rozbor textu, návaznost textu

HandOut
Nejčastější dotazy uchazečů, základní informace pro rodiče a uchazeče o škole (Velikost: 523.36 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.