Kotva
Nepřehlédněte
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO UCHAZEČE
18.10.2021

informace o přijímacím řízení a o studiu
ve středu 1. prosince 2021 od 15:00 – 17:00
 ve středu 2. února 2022 od 15:00 – 17:00

Připravili jsme pro Vás:

 • informace o přijímacím řízení do oboru
 • informace vyučujících o předmětech
 • ukázky studentských prací
ZEPTEJTE SE NÁS

Pokud máte zájem u nás studovat a cokoli konkrétního Vás zajímá, zeptejte se. Dotaz buď zodpovíme pouze zde na webu nebo Vám zašleme odpověď také e-mailem.

 

FAQ

Odpovědi na otázky z dotazníku:

 1. Budou na jaře 2021 přípravné kurzy? 

 

Mapa webu
A
A
A

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU II Středočeského kraje

Realizujeme projekt IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU II
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862, který  je spolufinancován Evropskou unií.


 

K projektu jsme se připojili se záměrem připravit učitele na realizaci cílů stanovených ve Školním akčním plánu na období 2019-2021 a ve vizi školy, jejímiž pilíři jsou:

 1. bezpečné a vlídné klima pro všechny,
 2. atraktivní a praktická výuka,
 3. vztah žáků je založen na vzájemné důvěře,
 4. absolventi mají dobré uplatnění na trhu práce.

Projektové aktivity pomohou pedagogickým pracovníkům

 1. chránit žáky před projevy šikany a nenávisti,
 2. podporovat žáky v rozvoji jejich silných stránek a zájmů a nechat je uplatňovat své schopnosti (nejen profesní),
 3. vést žáky ke kritickému myšlení a učit je pracovat s chybou,
 4. aktivně zapojovat žáky do vzdělávacího procesu využíváním aktivizujících forem a metod výuky,
 5. motivovat žáky ke studiu a posilovat jejich odpovědnost za studium,
 6. naučit žáky plánovat a hodnotit svou vlastní práci i práci ostatních,
 7. blíže poznávat žáky, a tak lépe podporovat jejich individualitu.

Klíčová aktivita 2 – Inkluze

V rámci této aktivity plánujeme vzdělávací kurzy pro pedagogy, doučování pro žáky, a preventivních programů pro adaptační kurzy a plánována je i pozice školního psychologa na částečný úvazek.

Klíčová aktivita 3 – Polytechnika, podnikavost a kariéra

Také zde budeme realizovat vzdělávací kurzy pro pedagogy zaměřené na rozvoj vlastní podnikavosti a kreativity, dále navážeme na projekt Šablony II další tandemovou výukou, zapojením odborníka z praxe, stážemi pedagogů u zaměstnavatelů nebo výjezdem 4 našich pedagogů a 4 pedagogů z místních základních škol do Finska s cílem seznámit se s tamním systémem školství, individualizovaným a komplexním přístupem k žákům. Pro žáky připravujeme kroužky grafických disciplin, desktopových a ekonomických her a kroužek komunikace.

Zapojení do projektu nám také umožní zakoupit 2 mobilní učebny – 15 notebooků pro odborné předměty a 20 tabletů pro všeobecně-vzdělávací předměty včetně dobíjecích stanic.

Celkové náklady našeho projektu činí bez  mála 3 400 000 Kč.