Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář školy:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU II Středočeského kraje

Realizujeme projekt IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU II
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862, který  je spolufinancován Evropskou unií.


 

K projektu jsme se připojili se záměrem připravit učitele na realizaci cílů stanovených ve Školním akčním plánu na období 2019-2021 a ve vizi školy, jejímiž pilíři jsou:

 1. bezpečné a vlídné klima pro všechny,
 2. atraktivní a praktická výuka,
 3. vztah žáků je založen na vzájemné důvěře,
 4. absolventi mají dobré uplatnění na trhu práce.

Projektové aktivity pomohou pedagogickým pracovníkům

 1. chránit žáky před projevy šikany a nenávisti,
 2. podporovat žáky v rozvoji jejich silných stránek a zájmů a nechat je uplatňovat své schopnosti (nejen profesní),
 3. vést žáky ke kritickému myšlení a učit je pracovat s chybou,
 4. aktivně zapojovat žáky do vzdělávacího procesu využíváním aktivizujících forem a metod výuky,
 5. motivovat žáky ke studiu a posilovat jejich odpovědnost za studium,
 6. naučit žáky plánovat a hodnotit svou vlastní práci i práci ostatních,
 7. blíže poznávat žáky, a tak lépe podporovat jejich individualitu.

Klíčová aktivita 2 – Inkluze

V rámci této aktivity plánujeme vzdělávací kurzy pro pedagogy, doučování pro žáky, a preventivních programů pro adaptační kurzy a plánována je i pozice školního psychologa na částečný úvazek.

Klíčová aktivita 3 – Polytechnika, podnikavost a kariéra

Také zde budeme realizovat vzdělávací kurzy pro pedagogy zaměřené na rozvoj vlastní podnikavosti a kreativity, dále navážeme na projekt Šablony II další tandemovou výukou, zapojením odborníka z praxe, stážemi pedagogů u zaměstnavatelů nebo výjezdem 4 našich pedagogů a 4 pedagogů z místních základních škol do Finska s cílem seznámit se s tamním systémem školství, individualizovaným a komplexním přístupem k žákům. Pro žáky připravujeme kroužky grafických disciplin, desktopových a ekonomických her a kroužek komunikace.

Zapojení do projektu nám také umožní zakoupit 2 mobilní učebny – 15 notebooků pro odborné předměty a 20 tabletů pro všeobecně-vzdělávací předměty včetně dobíjecích stanic.

Celkové náklady našeho projektu činí bez  mála 3 400 000 Kč.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.