Kotva
Nepřehlédněte
Maturita Jaro 2020
13.5.2020

Maturita Jaro 2020 - termíny zkoušek.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020
31.12.2019
Mapa webu
A
A
A

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vloženo: 16.5.2019 | Zobrazeno: 1502x | Zatím neupraveno

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2019.


 

 

Přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení přijímáme do konce června 2019. Přihláška s vyplněnými údaji naší školy je ke stažení na internetové stránce školy v sekci ke stažení. Výsledky vzdělávání uchazeč doloží potvrzením školy na 2. straně přihlášky nebo doložením originálů, případně ověřených kopií vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání na základní škole. Současně s přihláškou uchazeč doloží i výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky z 1. kola přijímacího řízení.

Uchazeči budou přijímání průběžně a přijati budou uchazeči, kteří splní následující podmínky:

  • průměr v předmětných pololetích na ZŠ do 2,2 včetně,
  • všechny známky na vysvědčení ze ZŠ v rozsahu výborný až dostatečný,
  • minimální úspěšnost v jednotném testu z matematiky 10 % (5 bodů).

 

Ing. Michaela Seghmanová
ředitelka