Kotva
Nepřehlédněte
ÚŘEDNÍ HODINY
19.5.2021

Od 28. 6. jsou úřední hodiny během prázdnin ve středu od 9 - 12 hod, v ostatní dny dle

předběžné domluvy.

ZEPTEJTE SE NÁS

Pokud máte zájem u nás studovat a cokoli konkrétního Vás zajímá, zeptejte se. Dotaz buď zodpovíme pouze zde na webu nebo Vám zašleme odpověď také e-mailem.

 

FAQ

Odpovědi na otázky z dotazníku:

  1. Budou na jaře 2021 přípravné kurzy? 

 

Mapa webu
A
A
A

Pro uchazeče o studium


Uchazeči o studium na naší škole mohou zahájit studium trojím způsobem:
  • přijetím v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku (podáním přihlášky ke studiu (Velikost: 28.08 kB)),
  • přestupem z jiné střední školy kdykoli během studia,
  • přijetím do vyššího ročníku před zahájením předmětného školního roku.

Aktuální leták pro uchazeče o studium. (Velikost: 0.96 MB)

 

Přijímání do 1. ročníku v rámci přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášky je 1. února až 1. března 2020.

Stejně jako v minulých letech připravujeme pro uchazeče o studium na střední škole přijímačky nanečisto a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO se budou konat na konci ledna 2020 (termín bude upřesněn). V jednom dni proběhnou oba testy:
- český jazyk a literatura (ČJL)
- matematika (MAT)

Samotná účast bude zdarma (každý účastník si pak může sám porovnat svůj test se správným řešením na internetu), bude možné objednat si vyhodnocení testu lektorem za poplatek 150 Kč za každý test.

Registrace probíhá prostřednictvím elektronického formuláře, odkaz na něj najdete v lednu zde a na naší facebookové stránce.

PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky (MAT) a z českého jazyka a literatury (ČJL) se budou konat po dobu 6 týdnů v blocích po dvou vyučovacích hodinách bezprostředně před přijímacími zkouškami. Přihlašování do přípravných kurzů bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře od konce ledna 2020, odkaz na formulář bude zveřejněn na naší internetové a facebookové stránce. Cena jednoho kurzu bude 600 Kč.

Přestup z jiné školy

O přestup může žádat žák jiné střední školy (můžete využít našeho formuláře (Velikost: 78 kB)).

Během správního řízení o přestupu budou posouzeny výsledky dosavadního vzdělávání a odlišnosti školního vzdělávacího programu (ŠVP) stávajícího oboru a našeho ŠVP Obchodní akademie PLUS. Při přestupu do 1. ročníku v průběhu 1. pololetí budou posouzeny i výsledky vzdělávání v posledním ročníku ZŠ v kontextu s kritérii přijímacího řízení pro daný školní rok. Na základě posouzení uvedených skutečností může být nařízena jako podmínka vyhovění žádosti o přestup rozdílová zkouška z některých předmětů.

Příklad: žák žádá v říjnu o přestup do 2. ročníku z oboru Gymnázium, v 1. ročníku prospěl (předložil vysvědčení za 1. ročník). Porovnáním ŠVP obou škol bylo zjištěno, že na gymnáziu v 1. ročníku nebyla ekonomika a základy přírodních věd (ZPV). V tomto případě bude nařízena rozdílová zkouška z ekonomiky v rozsahu učiva 1. ročníku a učiva odučeného od začátku školního roku ve 2. ročníku. Rozdílová zkouška ze ZPV bude prominuta v případě, že dané učivo ZPV za 1. ročník a dosud probrané učivo ve 2. ročníku bylo na gymnáziu obsaženo v jiných předmětech (fyzika, chemie apod.).

Přijetí do vyššího ročníku

O přijetí do vyššího ročníku může žádat uchazeč, který v současné době nestuduje na střední škole, protože v minulosti přerušil studium. Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku vyplní přihlášku ke studiu (přihláška s vyplněnými údaji o naší škole a oboru je ke stažení na našem webu.

Během správního řízení o přijetí budou posouzeny výsledky dosavadního vzdělávání a odlišnosti školního vzdělávacího programu (ŠVP) dříve studovaného oboru a našeho ŠVP Obchodní akademie PLUS (viz příklad výše).

 

AKTUALITY: