Kotva
Nepřehlédněte
Jarní prázdniny
6.3.2020
9. - 13. 3. 2020
úřední den - pondělí 9 - 11 h
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020
31.1.2020

Viz článek:

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020


 

 
 
Starý web

Zde je odkaz na naše staré webové stránky.

Pozor staré webové stránky již nejsou aktualizovány.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Volitelné bloky odborných předmětů

Vloženo: 3.5.2018 | Zobrazeno: 33518x | Zatím neupraveno

Od školního roku 2019/2020 jsme rozšířili nabídku o nové volitelné bloky pro 3. ročníky. Ke stávajícím blokům (Podnikání, Cestovní ruch) přidáváme Management volnočasových aktivit a Personální management. Bloky jsou koncipovány tak, aby žáci získané znalosti co nejlépe uplatnili v praxi.

NABÍDKA VOLITELNÝCH BLOKŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ pro 3. ročník
od školního roku 2019/2020

 

V nabídce ponecháváme původní 2 bloky, abychom nepřipravili žáky o zaměření,
která byla prezentována před jejich nástupem do školy.

Podnikání

·         živnostenský zákon

·         podnikatelský záměr

·         rozpočet

·         založení firmy

·         nový produkt, kalkulace produktu

·         marketing

·         daňová evidence

·         tvorba propagačních materiálů

ČINNOSTI:

Vymyslíte si produkt, pro který zpracujete kalkulaci, průzkum trhu, podporu prodeje, natočíte reklamu, vytvoříte si cvičnou firmu, ve které si zkusíte fiktivně pracovat. Budete seznámeni se založením a fungováním firmy a připraveni na založení reálné firmy.

VÝSTUPY:

Můžete si skutečně založit své reálné podnikání.

Cestovní ruch

·         příprava na práci v cestovní kance­láři

·         formy cestovního ruchu

·         služby v cestovním ruchu

·         průvodcovská činnost

·         tvorba zájezdů

·         kalkulace zájezdů

ČINNOSTI:

Naučíte se užívat odbornou terminologii v CR, vyznat se v jednotlivých službách a marketingu CR, sestavit harmonogram zájezdu, zpracovat kalkulaci, vytvořit propagační materiály, naplánovat průvodcovskou prohlídku

VÝSTUPY:

Můžete zorganizovat akci pro vámi zvolenou cílovou skupinu:

·         pro žáky naší nebo jiné školy

·         pro veřejnost

Nabídka nových bloků od školního roku 2019/2020

Management volnočasových aktivit

·         plánování a organizace volnočaso­vých aktivit v rámci nových trendů v cestovním ruchu

·         teambuilding

·         sportovní turnaje

·         zážitkový cestovní ruch

·         kulturní akce

·         kongresy a konference

ČINNOSTI:

Proniknete hlouběji do typologie lidí, vyzkoušíte si některé komunikační techniky, seznámíte se s činnostmi, které zahrnuje profese produkčního.

VÝSTUPY:

Zorganizujete pod vedením vyučujících akci pro Vámi zvolenou cílovou skupinu, například

·         pro žáky naší školy (maturitní ples, adaptační kurz - např. půldenní program, zájezd pro Vaši třídu, projektový den, apod.)

·         pro žáky jiné školy (pro mateřskou školku, Montessori ZŠ, apod.)

·         pro veřejnost (den otevřených dveří v naší škole, prezentaci školy na některé veřejné akci, sportovní turnaj apod.)

Personální management

·         psychologie (typy osobností)

·         trh práce

·         řízení lidských zdrojů – získávání, výběr, přijímání zaměstnanců, skončení pracovního poměru

·         motivace zaměstnanců, hodnocení

·         odměňování

·         pracovní právo

ČINNOSTI:

Naučíte se užívat odbornou terminologii; proniknete hlouběji do rozpoznávání osobností, verbální a neverbální komunikace, motivace, činností personalisty - vedení náboru, hodnocení, odměňování, práce se smlouvami v pracovním poměru …, pracovního práva

VÝSTUPY:

·         příprava pro nástup do běžného zaměstnání (výhoda ve znalosti náborářského procesu)

·         možnost nastoupit na juniorskou pozici v personálním oddělení

·         zpracování, zorganizování a nasimulování náboru a skončení pracovního poměru