Kotva
Nepřehlédněte
Úřední hodiny během prázdnin.
23.6.2020

29. 06. 2020 – 21. 8. 2020
každá středa 9:00 – 12:00 h

24. 8. – 31. 8. 2020
každý den 8:00 – 14:00h

Děkujeme a přejeme krásné prázdniny

Mapa webu
A
A
A

Volitelné předměty odborných předmětů.


 

Žáci si pro 3. a 4. ročník vybírají z povinně volitelných předmětů v hodinové dotaci 2 hodiny týdně ve 3. i ve 4. ročníku. Nabídku stále aktualizujeme a přizpůsobujeme ji zájmu žáků.

Od školního roku 2019/2020 jsme rozšířili nabídku o nové volitelné bloky pro 3. ročníky. K původním blokům (Podnikání, Cestovní ruch) jsme přidali Management volnočasových aktivit a Personální management, pro školní rok 2020/2021 přibyl předmět Asistent/asistentka managementu. Bloky jsou koncipovány tak, aby žáci získané znalosti co nejlépe uplatnili v praxi.

Podnikání

 • živnostenský zákon
 • podnikatelský záměr
 • rozpočet
 • založení firmy
 • nový produkt, kalkulace produktu
 • marketing
 • daňová evidence
 • tvorba propagačních materiálů

Cestovní ruch

 • příprava na práci v cestovní kance­láři
 • formy cestovního ruchu
 • služby v cestovním ruchu
 • průvodcovská činnost
 • tvorba zájezdů
 • kalkulace zájezdů

Management volnočasových aktivit

 • plánovaní a příprava akcí
 • vyhledávání vhodných příležitostí
 • organizační zajištění akcí
 • kalkulace a vyúčtování
 • propagace, dokumentace průběhu a následná prezentace akce

Personální management

 • psychologie (typy osobností)
 • trh práce
 • řízení lidských zdrojů – získávání, výběr, přijímání zaměstnanců, skončení pracovního poměru
 • motivace zaměstnanců, hodnocení
 • odměňování
 • pracovní právo

NOVINKA – Asistent/asistentka managementu

 • společenská etiketa a etiketa všedního dne
 • příprava jednání, schůzky, či jiné pracovní či společenské události
 • vedení agendy pošty a datových schránek
 • obchodní a vnitropodniková korespondence