Kotva
Nepřehlédněte
ÚŘEDNÍ HODINY
19.5.2021

Od 28. 6. jsou úřední hodiny během prázdnin ve středu od 9 - 12 hod, v ostatní dny dle

předběžné domluvy.

ZEPTEJTE SE NÁS

Pokud máte zájem u nás studovat a cokoli konkrétního Vás zajímá, zeptejte se. Dotaz buď zodpovíme pouze zde na webu nebo Vám zašleme odpověď také e-mailem.

 

FAQ

Odpovědi na otázky z dotazníku:

  1. Budou na jaře 2021 přípravné kurzy? 

 

Mapa webu
A
A
A

Šablony II OA Slaný 2019

Vloženo: 20.11.2019 | Zobrazeno: 1759x | Zatím neupraveno

Od 1. dubna 2019 realizujeme projekt Šablony II OA Slaný 2019, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012953, spolufinancovaný Evropskou unií.


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, extrakurikulární a rozvojové aktivity, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Projekt Šablony II pro střední školy, který stále realizujeme, umožňuje vzdělání pedagogů různými formami, např. DVPP, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe, vzájemná spolupráce pedagogů apod. Zároveň díky projetu nabízíme pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování v různých předmětech, v matematice, cizích jazycích, odborných předmětech a dalších. Zajímavá je také nabídka Klubů pro žáky SŠ, kde nabízíme Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her, které žáci se zájmem navštěvují. V minulém školním roce se nám podařilo realizovat Projektový den ve škole na téma Kyberkriminalita a prevence kyberšikany.

Již jsme podali dvě zprávy o realizaci projektu, které prošly schvalovacím řízením. Vzhledem ke komplikované situaci v roce 2020 způsobené pandemií koronaviru, jsme požádali o prodloužení termínu plnění projektu. Tím se nám naskýtá možnost pokračovat v realizaci projektu i v dalším školním roce a umožnit pedagogům i žákům maximálně všech možností, které projekt nabízí.