Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vloženo: 29.4.2019 | Zobrazeno: 2961x | Zatím neupraveno

Obchodní akademie vyhlašuje pořadí přijatých uchazečů 1. kola přijímacího řízení 2019. Seznam je řazen dle registračního čísla přiděleného pro účely přijímacího řízení. Kompletní informace ke stažení ve formátu pdf.


Podmínky přijetí:

  • průměr v předmětných pololetích na ZŠ do 2,2 včetně,
  • všechny známky na vysvědčení ze ZŠ v rozsahu výborný až dostatečný,
  • minimální úspěšnost v jednotném testu z matematiky 10 % (5 bodů).

 

Přijatí uchazeči nechť potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. do 15. května 2019), a to buď osobně v úředních hodinách nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí poštou. Proti rozhodnutí lze v souladu s § 60e odst. 3) školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení.

 

Zde ke stažení dokument přijatých uchazečů ve formátu pdf. (Velikost: 1.43 MB)