Newsflash

Těsně před Vánoci, v úterý 15. prosince 2015, naši školu navštívili zástupci švédské firmy Oriflame. Nejednalo se však o předvánoční prodej kosmetiky této značky, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale naopak o odbornou přednášku na téma marketing, kterou si poslechli studenti 2. ročníků. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o firmě, například jakým způsobem vznikla, co se od dob jejího vzniku změnilo a jak funguje dnes. Studenti se také mohli zamyslet nad tím, co všechno je pro správné fungování firmy potřeba a jak by oni sami mohli začít podnikat. Spolu s gemerálním ředitelem panem Magnusem Alsterlindem, který je rodilým Švédem působícím v České republice již více než 11 let, přišly studenty seznámit se svou náplní práce i 4 další poradkyně firmy a nabídly studentům své zkušenosti. Velmi přínosné pro studenty určitě bylo i to, že přednáška probíhala v angličtině – sice pan Alsterlind využíval služeb své tlumočnice, která překládala slova do českého jazyka, ale jeho angličtina byla velmi srozumitelná. Z výrazů studentů bylo patrné, že rozumí ještě před tím, než slyšeli překlad. Tato přednáška byla velice zajímavá a v budoucnu počítáme s další spoluprací firmy Oriflame v hodinách odborných ekonomických předmětů.

Další foto ve FOTOGALERII.

Obchodní akademie Dr.Edvarda Beneše Slaný
SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 29 Červen 2016 09:38
SV-banner-SBIRKOVE DNY-50pr

Naše škola se hlásí k účasti na čtrnáctém ročníku celonárodní sbírky "SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY" na pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu.

 
Poznávání památek našeho regionu PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Úterý, 28 Červen 2016 07:39

Blíží se konec školního roku a toto období bývá naplněno školními výlety a exkurzemi.
Studenti 2. ročníků navštívili dne 25. června 2016 v rámci projektu Erasmus + Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, které tvoří soubor statků a chalup včetně rodného domu českého spisovatele Václava Beneše Třebízského. V průběhu prohlídky měli možnost prohlédnout si exteriéry i interiéry několika budov. Celým skanzenem nás provázela průvodkyně paní Bakalářová, která svým poutavým a zajímavým výkladem přiblížila život v našem regionu ve 2. polovině 19. století.
Po návštěvě Třebíze jsme autobusem odjeli do nedaleké Peruce, kde jsme si prohlédli Pamětní síň Emila Filly, která je umístěna v jižním křídle peruckého zámku. Zvláště zajímavé byly obrazy zachycující České Středohoří, jenž bylo oblíbenou Fillovou inspirací.
V Peruci jsme ještě zhlédli Muzeum české vesnice a nesměla chybět ani zastávka u Oldřichova dubu, kde studentka 2. A Michaela Hrabánková ve svém referátu připomněla českou pověst o Oldřichovi a Boženě.
V průběhu celé exkurze studenti jen pasivně nepřijímali nové informace, ale zároveň sami vyplňovali pracovní listy, které jim připravila koordinátorka celého projektu pro naši školu Mgr. Renata Bílková.
Poznání uvedených míst bylo pro studenty přínosné především z toho důvodu, že v červnových hodinách českého jazyka a literatury se seznámili s tvorbou V. B. Třebízského, a nyní si své teoretické poznatky doplnili o možnost vidět, kde uvedený autor vyrůstal. Poznání výtvarného umění Emila Filly zase využijí ve 3. ročníku při probírání kubismu.
Mgr. Jana Andrýsková

LAST_UPDATED2
 
Státní zkoušky z psaní na klávesnici PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Pátek, 17 Červen 2016 11:50

Dne 11. května 2016 se na naší škole konaly státní zkoušky z psaní na klávesnici. Národní ústav pro vzdělávání – referát Těsnopisný ústav umožňuje školám, které přihlásí ke konání této zkoušky minimálně osm studentů, vykonat ji přímo na půdě školy pod vedením komisaře jmenovaného právě Těsnopisným ústavem.
Zkouška se skládá z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5 procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.
Jsme velmi rádi, že několik našich studentů dokázalo zúročit získané dovednosti z předmětu Písemná elektronická komunikace a úspěšně státní zkoušku z psaní na klávesnici složit. Jmenovitě blahopřejeme  Michaele Drvotové, Marku Ferjancovi, Zdeňce Hubáčkové,  Barboře Klusoňové, Adéle Linksfeilerové a Elišce Vítové a věříme, že získané dovednosti jim pomohou i v jejich dalším profesním životě.

Ing. Iveta Víšková, garant předmětu Písemná elektronická komunikace.

2016kveten-st-zkousky1
LAST_UPDATED2
 
MEMORIAL CUP MILANA CÍFKY PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Filip Dolejší   
Pátek, 03 Červen 2016 07:28
 DSC06512m

Ve středu 1. 6. 2016 se uskutečnil 9. ročník Memorial Cupu Milana Cífky. Tentokrát se tato sportovní akce uskutečnila uvnitř haly BIOS, a to pod záštitou starosty královského města Slaný Mgr. Martina Hrabánka. Tradičně proběhla za účasti tří slánských středních škol - Gymnázia Václava Beneše Třebízského, Integrované střední školy a Obchodní akademie Dr. E. Beneše.

LAST_UPDATED2
Celý článek...
 
Informace pro budoucí 1. ročníky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Čtvrtek, 02 Červen 2016 09:20

Konečná cena adaptačního kurzu se oproti původní informaci nezměnila (2000 Kč). Přípravné kurzy letos nepořádáme, ale českému jazyku a matematice se budeme věnovat intenzívněji během prvního ročníku. Podrobnosti sdělíme na informační schůzce 16. 6. od 16.00. Těšíme se na shledanou.

LAST_UPDATED2
 
Bloky odborných předmětů PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Čtvrtek, 12 Květen 2016 10:15

Volitelné bloky odborných předmětů najdete v nabídce "Pro žáky".

 
2. kolo přijímacího řízení PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Čtvrtek, 05 Květen 2016 07:59

Vzhledem k tomu, že po 1. kole přijímacího řízení nebude naplněna plánovaná kapacita, bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Celý text najdete v sekci Pro uchazeče.

LAST_UPDATED2
 
Recyklace odpadů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Filip Dolejší   
Pátek, 29 Duben 2016 11:19
DSC06250

Z pozice školního koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty jsem se zúčastnil semináře o odpadech, který uspořádala firma Ekokom v prostorách Zařízení energetického využití odpadu v Malešicích. Jedná se o společnost, jež má za úkol postarat se o veškeré obaly, které již neslouží svému primárnímu účelu.

Zástupce výše zmíněné firmy všechny účastníky nejprve seznámil s účelem a způsobem fungování společnosti a poté zájemce provedl areálem ZEVO Malešice v doprovodu pracovníka spalovny. V rámci semináře „o smetí“ (jak zněla pracovní verze tohoto setkání) obdrželi všichni účastníci výukové materiály včetně tzv. „recyklačního kufříku“.

Recyklační kufřík je výuková pomůcka, s kterou se žáci prvního ročníku blíže seznámili a při skupinové práci jej i použili v rámci předmětu základy přírodních věd. Názorně a na vlastní oči tak mohli pozorovat, jak se zachází s nepotřebnými obaly a jak širokospektrální může být jejich další využití.

LAST_UPDATED2
 
Padělek je prodělek PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 27 Duben 2016 09:30
IMG 9279m

Dne 15. 4. 2016 se třídy obchodní akademie zúčastnily přednášky s názvem „Padělek je prodělek“. Přednáška nás měla seznámit s problematikou padělků, také byla zaměřená přímo na mládež, jelikož přednášející věří, že mladá generace je jediná, která se dá do budoucna ovlivnit.

Nejprve jedna z paní, které přednášely, hovořila o padělcích a jejich dopadu na okolí a společnost. Padělané věci poškozují spotřebitele, výrobce a dokonce celou společnost, jakožto celek. V prezentaci bylo ukázáno, jak se různé známé značky schovávají na věcích, aby nikdo nepoznal, že jde o padělek. Například u bot se značka schovává pod kus látky, který se následně odpáře, a pod ním nalezneme značku Adidas nebo Puma či jiné. Přesto padělání různých kusů oblečení a obuvi je to nejmenší, ze všeho nejhorší je padělání léků, které jsou buď neúčinné, nebo mají velký dopad na zdravotní stav lidí. Dokonce mohou vést až k úmrtí, které je způsobeno nepřiměřenou dávkou účinné látky.

Druhá paní byla z celní správy a vysvětlovala postup zásahu proti padělatelům, malá akce stojí něco kolem 300 000Kč, takže na padělcích ve finále prodělává i stát a my s ním, jakožto občané, kteří platí daně.

Hlavním smyslem přednášky tedy bylo, uvědomit si, že existuje jen jeden způsob, jak se zbavit padělků a jejich dopadu na okolí. Jediným možným řešením je padělky úmyslně nekupovat a ověřovat si pravost výrobků, jenž kupujeme, což znamená je nakupovat jen v autorizovaných prodejnách a u důvěryhodných prodejců.

Karolína Klabíková, 2. A

 

LAST_UPDATED2
 
Výsledky přijímacího řízení 2016 - 1. kolo PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Pátek, 22 Duben 2016 06:40

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám., vyhlašuje v souladu s § 60, odst. 17 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), seznam přijatých uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů
(řazeno podle přiděleného registračního čísla)

ID
(registrační číslo)

Pořadí

 

ID
(registrační číslo)

Pořadí

 

ID
(registrační číslo)

Pořadí

1

37

 

23

20

 

44

15

2

19

 

24

40

 

45

42

3

26

 

25

54

 

46

34

4

11

 

26

1

 

47

59

5

29

 

27

4

 

48

32

6

25

 

28

8

 

49

35

7

43

 

29

27

 

50

53

8

47

 

30

22

 

51

57

9

51

 

31

21

 

52

33

10

23

 

32

58

 

53

46

11

2

 

33

18

 

54

50

12

16

 

34

17

 

55

60

13

12

 

35

38

 

56

30

14

44

 

36

13

 

57

40

15

24

 

37

5

 

59

10

16

7

 

38

31

 

60

52

17

9

 

39

45

 

61

36

18

6

 

40

3

 

62

55

20

14

 

41

49

 

63

39

21

56

 

42

47

  -  -

22

28

 

43

61

   - -

Tímto se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se v písemné podobě uchazečům nezasílají. Od pondělí 25. dubna 2016 si mohou zletilí přijatí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých přijatých uchazečů písemné rozhodnutí o přijetí vyzvednout v kanceláři školy v čase 8.00‑15.00 nebo si domluvit jiný způsob předání.

Přijatí uchazeči musejí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole v daném oboru vzdělávání potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. prakticky do pátku 6. května 2016. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče včas zápisový lístek, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Výsledky didaktických testů konaných v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení budou odeslány zákonným zástupcům stejným způsobem jako pozvánky k testům (e‑mailem nebo poštou).

Nepřijatí uchazeči obdrží stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou. Rozhodnutí, které nebude možné doručit zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, bude na poště uloženo po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

LAST_UPDATED2
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL